Online

Никого

Half a Pint

„Half A Pint“ ist eine Band aus dem nordbadischen Raum.

Gegründet wurde Sie 2010 in Kraichtal.

Von Beginn an prägte hauptsächlich Irish Folk und Folk Rock die musikalische Ausrichtung der 5-köpfigen Combo.

- Bandbesetzung:       Stefan Textor - Gesang, Gitarre, Texte

                                 Andreas Frank - Bass, Gesang

                                 Sebastian Rupp - Cajon, Gesang

                                 Judith Becker - Saxophon, Querflöte, Gesang

                                 Christian Bleier - Geige, Gitarre, Gesang

- Internetadresse:        http://www.half-a-pint.de/

- Videolinks:               http://youtu.be/IscbSj882HI

                                 http://youtu.be/dXvBVK3j6yo

Copyright © 2007-2013 Muzdepo. All Rights Reserved.